Obchodní smluvní podmínky

Uskutečněním objednávky a jejím potvrzením a zasláním uzavíráte kupní smlouvu, která se řídí zákony ČR z Vaší i naší strany. Uskutečněním objednávky potvrzujete souhlas s následujícími podmínkami.

Internetový obchod molekularnikuchyne-eshop.cz je určený uživatelům starším 18 let. Mladší 18 let jsou oprávněni nakupovat pouze produkty, které neobsahují alkohol (delikatesy, nealkoholické nápoje, dárky, doplňky, vybavení, apod.).

Provozovatel:

Spisová značka: C 177040 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu: MANIHI s.r.o.
IČO: 24817406
Sídlo: Praha 7, Dělnická 13, 17000

Daň z přidané hodnoty (DPH) :

Ceny zboží na stránkách molekularnikuchyne-eshop.cz jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsme plátci DPH. Při přepavě do jiných států je faktura (daňový doklad) vystavován v Českých korunách a přepravci se paltí v dané měně v místě doručení (například při dodáni na Slovensko se platí přepravci v Euro a přepravce by měl vystavit doklad o přijaté platbě, ale daňový doklad "faktru" vystavujeme pouze v Českých korunách)

Informační oznámení EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je povinen zaevidovat.

přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednávka :

Objednávku zboží vytvoříte tím, že přidáte zboží, které chcete nakoupit do nákupního košíku, a po té Vás průvodce provede krok za krokem procesem dokončení objednávky. Minimální hodnota objednávky pro zaslání zboží je u vybraných produktů 6 kusů, u těchto produktů tj. uvedeno. Osobní odběr je v provozovně bistro Brunch in the box (Dělnická 13, Praha 7). Registrovaní zákazníci mají jisté výhody, registrace je nutná.

Odeslání objednávky :

Po odeslání objednávky Vám bude zaslán informativní e-mail s potvrzením o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti s Vaší objednávkou, okamžitě nás kontaktujte e-mailem na petr@manihi.cz nebo telefonicky na +420 606345799. Následně po vyřízení objednávky, připravení zboží k expedici a odeslání zásilky je Vám zaslána informační zpráva na kontaktní e-mail uvedený v registraci.

Doprava a platba :

Za dopravu zásilky zákazník zaplatí :

 • Dobírkou, smluvním partnerem PPL službou 180 Kč vč. DPH. přepravní službou zasíláme pouze "suché zboží" ne hotové výrobky.
 • Slovensko je zpoplatněno 210 Kč za přepravu a 50 Kč za dobírku bez DPH.

Balné je započítáno v ceně.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka :

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb.

V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením manipulačního poplatku 20% z celkové ceny zakázky bez DPH.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu :

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné ze strany subdodavatele
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • obchodník se důvodně domnívá, že zákazník nesplňuje zákonné podmínky pro uskutečnění obchodu, zejména kritérium minimálního věku
 • zákazník ani po výzvě zboží nezaplatil (kurz vaření)

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Objednávka kurzů:

V případě plné neobsazenosti kurzů se daný kurz může bez náhrady zrušit.

Voucher na kurz musí být vyčerpán do dohodnutého data jinak pozbývá platnost (je 100% stornován) bez náhrady.

Platba za zboží :

Platba za zboží je možná pouze v českých korunách a to formou bankovního převodu nebo formou dobírky. Při osobním odběru probíhá platba v hotovosti na místě.

Termín expedice zboží :

Termín expedice zboží bude potvrzen elektronicky po obdržení objednávky. Snažíme se o individuální přístup a po vzájemné domluvě je možný termín dodání zboží upravit.

Kontrola dodávky :

Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí zásilky od dopravce (PPL služby) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (PPL služby). Dopravce (PPL služba) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v zásilce apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

Vrácení zboží :

Vrácení zboží spotřebitelem je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů. U výrobků (rozumí se jídlo a nápoje) je vrácení zboží nemožné.

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno podle platné zákonné úpravy do 30 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vráceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

Důležité upozornění! Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání

Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nelze zboží vrátit!

Rozsah platnosti :

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi prodávajícím ( MANIHI S.R.O. IČ 24817406 ), a druhými stranami (dále jen "kupující"). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

Uzavření smlouvy :

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení kupujícího, nebo obchodní jméno a IČ
 • kontaktní adresu, telefonický kontakt
 • druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
 • množství požadovaných kusů produktu
 • místo dodání
 • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

Na základě elektronické objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

Expedice a přechod rizika :

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží baleno dle charakteru objednaného zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli. Řešení problému s poškozeným obalem či zbožím při přepravě je popsáno v odstavci "Kontrola dodávky".

 • dodání zboží do 7-mi dnů
 • platba na dobírku, bankovním převodem, hotově
 • právo z naší strany od objednávky odstoupit
 • nepřevzaté zboží v domluveném čase propadá
 • chlazené a mražené jen osobní odběr na odběrném místě
 • ostatní zboží celá ČR

Zpracování osobních údajů "GDPR":

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka potvrdit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití v souladu s GDPR. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Jelikož nezasíláme žádná oznámeni a vaše "citlivé" údaje jsou použity pouze k uskutečnění nákupu, nemusíme shromažďovat žádné informace navíc.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: petr@manihi.cz).

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese petr@manihi.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

S účinností od 1.1.2024 výslovně si nepřejeme aby veškerý obsah z těchto stránek byl použitý a využívaný pro učení a využití AI (umělá inteligence) veškeré fotky a texty jsou majetkem MANIHI s.r.o.

With effect from January 1, 2024, we expressly do not wish that all content from these pages be used and used for learning and the use of AI (artificial intelligence), all photos and text are the property of MANIHI s.r.o.